Thứ tư, 12 08th

Last update%0:%Th.10:%th %p

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Hội Tâm thần học Việt nam

Hội tâm thần

Điều Lệ hội TTVN

Administrator
Điều Lệ hội TTVN
ĐIỀU LỆHỘI TÂM THẦN HỌC VIỆT NAMCHƯƠNG ITÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH Điều 1: Tên gọi    Tên tiếng Việt: Hội Tâm thần học Việt Nam    Tên giao dịch quốc tế Tiếng Anh: Việt Nam Psychiatric Association.    Tên viết tắt tiếng Việt: HTTHVN    Tên viết tắt tiếng Anh: VPA.Điều 2: Tôn chỉ, mục đích:Hội Tâm thần học Việt Nam...Đọc thêm

Thông báo nội dung kỳ họp 1

HTTH
Thông báo nội dung kỳ họp 1
 Tổng hội y học việt namHội tâm thần họcSố: 05/VP.HTTVNV/v: Thông báo nội dungkỳ họp thứ nhất BCH Hội TTVN     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                       Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012  Kính gửi:- Các bệnh viện Tâm...Đọc thêm

Quy chế quản lý văn bản đi - đến

HTTH
Quy chế quản lý văn bản đi - đến
Hội tâm thần học việt nam                                                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        ...Đọc thêm

Quy chế quản lý và sử dụng con dấu

HTTH
Quy chế quản lý và sử dụng con dấu
Hội tâm thần học việt nam                                                             Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam                                                                                                       Độc lập ...Đọc thêm

Quy chế hoạt động của hội TTHVN

HTTH
Quy chế hoạt động của hội TTHVN
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TÂM THẦN HỌC VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2012 – 2016)   I.Quy định cụ thể nhiệm vụ và chức năng của Ban thường trực Hội. 1.1. Chỉ đạo và giải quyết các công việc của Hội giữa hai kỳ họp thường vụ và ban chấp hành. 1.2. Chỉ đạo giải quyết các công việc đột xuất, nhưng sau đó phải báo cáo...Đọc thêm

Quy Chế

HTTH
Quy Chế
      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾTổ chức và Hoạt động của Hội Tâm thần học Việt Nam(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-HTTHngày    /    /2012của Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt nam) Chương IQuy định chungĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh          Quy chế này quy địn...Đọc thêm

Nghị quyết DHTT nhiệm kỳ 3

HTTH
Nghị quyết DHTT nhiệm kỳ 3
Tổng hội Y hoc Việt NamHội Tâm Thần  Học     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập Tự do – Hạnh phúc                                                    Hà Nội, ngày 14/3/2012 Nghị quyếtđại hội đại biểu toàn quốcHội tâm thần học việt nam nhiệm kỳ III Đại Hội đại biểu toàn quố...Đọc thêm

Giới thiệu hội

Administrator
Giới thiệu hội
tét...Đọc thêm

Hướng dẫn thành lập chi hội tâm thần

HTTH
Hướng dẫn thành lập chi hội tâm thần
HỘI TÂM THẦN VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 6 /HTTVN                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v: Thành lập chi hội                                            Hà nội, ngày    thang   năm 2012  ...Đọc thêm
Bạn đang ở trang: Home